E-mail marketing

04 – 05 – 01

Email marketing využíva elektronickú poštu na komunikáciu so zákazníkmi a je jeden z najefektívnejších nástrojov online marketingu. Vďaka Email marketingu dosiahnete zvýšenie zákazníckej lojality, udržiavanie vzťahov so zákazníkmi a zvýšenie povedomia o vašich službách či produktoch.

O vaše automatizované kampane sa bude starať tím skusených odborníkov s prehľadom v oblasti e-mailingu, GDPR, automizácie a personalizácie obsahu, ale taktiež obsahový špecialista a grafik. Pre komunikáciu vyberieme ten najvhodnejší nástroj, ktorý bude spĺňať kritéria vašej databázy a povahy obsahu.

Email marketing v 7 bodoch:

1. Analýza Analýza existujúceho stavu e-mailových kampaní.

2. Spustenie Naštartujeme životný cyklus zákazníka.

3. GDPR Pripravíme vás na GDPR.

4. Návštevníci Privedieme na váš web čo najviac relevantných návštevníkov.

5. Automatizácia
Kampane zautomatizujeme tak, že sa o ne viac nemusíte starať.

6. Personalizácia
Personalizujeme obsah na základe správania zákazníka, jeho online a offline transakcií, pohybu na webe alebo v e-maily.

7. Segmentácia
Cieľovú skupinu pri odosielaní segmentujeme na základe parametrov kampane.

Zaujímavé štatistiky
o e-mail

marketingu

04 – 05 – 02

64 percent malých firiem využíva e-mailový marketing na oslovenie zákazníkov.

81 perecent B2B marketérov tvrdí, že ich najpoužívanejšou formou obsahového marketingu sú e-mailové bulletiny.

Čo je e-mail

marketing

04 – 05 – 03

E-mail marketing je forma digitálneho marketingu, ktorá spočíva v používaní e-mailov na komunikáciu s existujúcimi alebo potenciálnymi zákazníkmi. Cieľom e-mail marketingu je zvyčajne budovanie vzťahu so zákazníkmi a podpora predaja produktov alebo služieb.

Jedným z najdôležitejších aspektov úspešného e-mail marketingu je budovanie kvalitnej e-mailovej databázy. Táto databáza by mala obsahovať kontakty ľudí, ktorí sa zaregistrovali na vašom webe, zakúpili produkt alebo službu, alebo vyjadrili záujem o vaše ponuky.

Dôležitou súčasťou e-mail marketingu je tiež tvorba kvalitných a relevantných obsahov pre vašich prijímateľov e-mailov. Obsah by mal byť zaujímavý, prínosný a odpovedať na potreby vašich zákazníkov. Pri tvorbe e-mailovej kampane je dôležité mať na pamäti, že čím personalizovanejší e-mail, tým lepšie. Prirodzene, personalizácia by nemala byť iba vloženie mena prijímateľa do e-mailu, ale mala by sa zakladať na údajoch o preferenciách, minulom správaní alebo geografickej polohe prijímateľa.

Ako vytvoriť úspešný e-mail marketing?

Vytvorenie úspešnej e-mailovej kampane môže byť pre mnohých podnikateľov náročné, no existuje niekoľko kľúčových krokov, ktoré môžu pomôcť dosiahnuť úspech. Tu je niekoľko tipov, ktoré môžu byť užitočné pri tvorbe úspešného e-mail marketingu:

Zamerajte sa na kvalitnú databázu kontaktov

Najdôležitejšou súčasťou úspešného e-mail marketingu je kvalitná databáza kontaktov. Databáza by mala obsahovať kontakty ľudí, ktorí prejavili záujem o vaše produkty alebo služby, zaregistrovali sa na vašom webe alebo už od vás niečo kúpili. Venujte pozornosť aj tomu, aby mali vaši prijímatelia e-mailov možnosť zrušiť odber a aby ste dodržiavali zákony o ochrane osobných údajov.

Personalizujte obsah e-mailov

Personalizácia obsahu e-mailov môže zvýšiť záujem vašich zákazníkov o vašu značku a vaše produkty. Personalizácia môže byť napríklad vloženie mena prijímateľa do e-mailu, ale aj odoslanie obsahu, ktorý je prispôsobený konkrétnym záujmom alebo potrebám prijímateľa.

Tvorte kvalitný obsah

Kvalitný obsah je rozhodujúci pre úspech vašej e-mailovej kampane. Obsah by mal byť zaujímavý, prínosný a odpovedať na potreby vašich zákazníkov. Môžete použiť rôzne formáty, ako sú napríklad blogy, videá alebo infografiky.

Venujte pozornosť dizajnu e-mailu

Dizajn e-mailu môže mať veľký vplyv na úspech kampane. Venujte pozornosť výberu farieb, písma a obrázkov. Dizajn by mal byť jednoduchý, prehľadný a atraktívny.

Optimalizujte e-maily pre mobilné zariadenia

Väčšina ľudí dnes používa na čítanie e-mailov mobilné zariadenia, preto je dôležité, aby boli vaše e-maily optimalizované pre mobilné zariadenia. E-maily by mali byť prehľadné, jednoduché a responzívne.

Testujte e-mailové kampane

Testovanie e-mailových kampaní vám môže pomôcť zistiť, čo funguje a čo nie. Skúšajte rôzne varianty e-mailov a sledujte, ktoré majú najvyššiu úspešnosť. Testovať môžete napríklad predmetové riadky, obsah e-mailov, čas odoslania, dĺžku e-mailov alebo aj výber cieľovej skupiny. Sledujte výsledky a použite ich na zlepšenie ďalších e-mailových kampaní.

Merajte úspešnosť kampane

Monitorovanie úspešnosti e-mailových kampaní je dôležité pre zlepšovanie vašej stratégie. Sledujte množstvo otvorených e-mailov, kliknutia na odkazy, množstvo konverzií a návratnosť investície. Tieto údaje vám umožnia zlepšiť vaše e-mailové kampane a prispôsobiť ich potrebám vašich zákazníkov.

Aké prvky ovplyvňujú e-mail marketing?

E-mail marketing je ovplyvnený mnohými faktormi, ktoré môžu mať vplyv na jeho úspech. Medzi tieto faktory patria:

Predmetový riadok: Predmetový riadok e-mailu je prvým, čo zákazník uvidí. Ak je dostatočne zaujímavý a relevantný pre zákazníka, zvýši sa pravdepodobnosť, že si e-mail otvorí.

Obsah e-mailu: Obsah e-mailu musí byť zaujímavý a relevantný pre zákazníka. Mal by sa zaoberať témami, ktoré sú dôležité pre vašich zákazníkov a motivovať ich k akcii.

Grafický dizajn: Vzhľad e-mailu má veľký vplyv na jeho úspešnosť. E-mail by mal byť prehľadný, jednoduchý a vizuálne príťažlivý.

Cieľová skupina: Je dôležité pochopiť, kto je vašou cieľovou skupinou a prispôsobiť obsah e-mailu podľa ich potrieb a záujmov.

Frekvencia odosielania: Frekvencia odosielania e-mailov môže mať vplyv na úspech e-mailovej kampane. Ak odosielate príliš veľa e-mailov, môže to viesť k únave zákazníkov a narušeniu ich dôvery.

Call-to-action: Každý e-mail by mal obsahovať jasný call-to-action, ktorý motivuje zákazníkov k akcii, ako napríklad kliknutie na odkaz alebo nákup produktu.

Testovanie: Testovanie rôznych prvkov e-mailovej kampane, ako napríklad predmetového riadku alebo času odoslania, môže pomôcť zlepšiť jej úspešnosť a prispôsobiť ju potrebám zákazníkov.

Najčastejšie otázky
o e-mail

marketingu

04 – 05 – 04

E-mail marketing môže pomôcť podnikaniu tým, že umožňuje zákazníkom priamo komunikovať so značkou, zvyšuje povedomie o produktoch alebo službách a môže pomôcť zvýšiť predaj a lojalitu zákazníkov.

Úspešnosť e-mail marketingu sa môže merať pomocou rôznych metrík, ako sú napríklad priemerná otvárateľnosť e-mailov, priemerná klikateľnosť, konverzný pomer alebo návratnosť investície.

E-mail marketing je vhodný pre rôzne typy spoločností, od malých podnikov až po veľké korporácie. Je užitočný pre tých, ktorí chcú priamo komunikovať so svojimi zákazníkmi, zvyšovať povedomie o svojich produktoch alebo službách a zlepšovať vzťah so zákazníkmi.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.