Čo je branding a prečo je pre vašu značku dôležitý?

Obsah

Ak by sme mali jednoducho definovať slovo branding, znelo by to asi takto: „Branding je metóda aktívneho formovania vašej značky, ktorá má za cieľ upútať pozornosť ideálneho zákazníka a urobiť z neho kupujúceho a verného zákazníka.“ Inými slovami, ak chcete byť ako značka vidieť, musíte dať o sebe vedieť a práve branding je jedným zo spôsobov, ktoré vám k tomuto cieľu vedia dopomôcť.

Čo branding obsahuje?

Samotný branding nepredstavuje len jeden prvok (napr. logo), ale celú sústavu prvkov, ktoré ho spolu dotvárajú a spolu fungujú.

Ak chcete aby bol váš branding efektívny a funkčný musí obsahovať všetky tieto prvky:

Logo

Logo je jedným z prvých prvkov, ktoré si s brandingom spojíte. Samozrejme je aj tým najdôležitejším. Práve od loga značky sa odvíjajú ďalšie prvky, ktoré spomíname nižšie. Investícia do loga by preto mala byť pre vás kľúčová.

Typografia

Medzi ďalšie prvky brandingu patrí aj výber vhodného fontu. Ak sa stane, že nenájdete font, ktorým ste si istý, stále si môžete nechať navrhnúť vlastný. Aj ten by mal však korešpondovať s tým, čo robíte a tým, ako chcete svoju značku prezentovať.

Farby

Výber farby alebo farieb, ktoré budú súčasťou vášho brandingu by mal byť uvážený. Pri tomto rozhodovaní je potrebné zvážiť aj zameranie vašej značky, to čo spotrebiteľom ponúkate a akú emóciu chcete vzbudiť. Práve tu je vhodné použiť aj poznatky z psychológie farieb.

Predstaviteľ/Maskot/Tvár značky

Mnoho značiek prezentuje okrem loga či farieb aj maskot, ktorý je tvárou značky a silným prvkom jej brandingu. Určite poznáte známeho mimozemšťana alzáka, Klauna z McDonald’s, Santa Clausa od Coca Coly či tvár zakladateľa fast food reťazka Kentucky Fried Chicken. Využitie tohto prvku v brandigu vám uľahčí marketingovú komunikáciu a stavia značku do výhodnej pozície.

Slogan

Taste the feeling, Just Do It či  Think different. Všetky tieto krátke slogany si dokážete okamžite spojiť so značkou, ku ktorej patria. Zapamätateľný slogan je výhoda, ktorá vás odlíši od konkurencie a vybuduje u spotrebiteľov ľahkú zapamätateľnosť vašej značky.

Dizajn produktov

Ďalším prvkov brandingu je dizajn samotných produktov. Aj v tomto prípade môžeme uviesť ako príklad práve dvoch večných súperov Pepsi a Coca Cola. Hoci obe značky ponúkajú rovnaký produkt, spotrebiteľ dokáže úplne jednoducho rozlíšiť, o ktorú z nich ide, už len z pohľadu na dizajn fliaš.

Zaradiť do vášho brandingu aj tento prvok môže byť výhodou najmä ak ponúkate ekologické produkty. V tomto prípade je jednoduché navrhnúť obaly, ktoré budú reflektovať to, že ide o ekologický produkt.

Prečo je teda branding dôležitý?

Správny branding vám pomáha odlíšiť sa od konkurencie. Okrem toho vám pomôže vyzdvihnúť to, v čom je vaša značka výnimočná a prečo by si mali vybrať práve vás namiesto konkurencie. Jeho cieľom je tiež to, aby si vás zákazníci zapamätali. Ako?

Pozrite sa na túto sýto červenú farbu. S ktorou svetovou značkou sa vám táto farba spája?

Pravdepodobne ste odpovedali Coca Cola. To znamená, že každý prvok brandingu tejto značky je tak silný, že zákazníci nepotrebujú vidieť ďalšie ako logo, názov ani samotný produkt na to, aby vedeli, o ktorú značku ide. Takto funguje efektívny brandingu. Ak chcete však dosiahnuť dobré výsledky, je vhodné na túto úlohu najať skúsených profesionálov, ktorý takýto branding na mieru vytvoria aj pre vašu značku.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.