12 základných typov animovaných videí

Obsah

Video marketing predstavuje pre každý Startup alebo malú firmu jeden z najefektívnejších spôsobov, ako sa dostať do povedomia ľudí.  Pre mnohých  je ťažké vybrať toho správneho dodávateľa a formu videa, ktorá bude tá práva pre ich projekt. Na trhu sa v súčasnosti stretnete s 11 základnými formami videí.

 • 2D animácie
 • 2.5D animácie
 • 3D animácie
 • Live action
 • Whiteboard
 • Typografické
 • Infografické
 • Mobilné
 • Hudobné
 • Testimonial

2D animácia

Najznámejšia a najpoužívanejšia forma, ktorá dokáže jednoducho vysvetliť akýkoľvek nápad, či myšlienku. Je to asi najlacnejšia forma video marketingu z uvedeného zoznamu, preto sa hodí hlavne pre firmy s obmedzeným rozpočtom.

https://youtu.be/JPslcS-d3Ek

2.5D animácia

Je kombinácia 3D objektov a 2D obrázkov v jednom videu, aby bolo video atraktívnejšie pre diváka. Tvorba tejto animácie je časovo náročnejšia ako v prípade čisto 2D a preto je aj základná cena vyššia.

https://youtu.be/uiPLBf7oafM

3D animácia

Jedna z drahších foriem video marketingu, ale často najefektívnejšia. Oproti predošlým animáciám je jej tvorba časovo náročnejšia. 3D animáciu môžeme rozdeliť do dvoch základných skupín:

 • Reklamná 3D animácia, ktorá ma spĺňať podobný účel ako 2D a 2.5D, ale je zaujímavejšia a originálnejšia.

https://vimeo.com/91440342

 • 3D vizualizácie vhodné hlavne pre architektonické štúdia alebo priemyselné podniky.

https://youtu.be/ZM5skqFRFBA

Live action

Video točené s reálnymi osobami. Je náročne hlavne na prípravu, pretože musíte nájsť správnych hercov, priestory, editorov. Dôležitým faktorom je kvalitná post-produkcia, ktorá v mnohých prípadoch zaberie viac času ako samotné točenie. Live action videá sa v mnohom podobajú bežným  reklamám v TV.

https://youtu.be/S91vNUdnpj0

Whiteboard

Whiteboard v roku 2012 patril k najpoužívanejším formám video marketingu. Podstatou videa je kreslenie obrázkov, sekvencií a textu na „bielu tabuľu“.  Náklady na tvorbu sú trocha vyššie hlavne pre nevyhnutnosť voice overu, bez ktorého by bola jeho schopnosť vysvetliť myšlienku podstatne nižšia.

https://youtu.be/NsuHGiFXDzc

Typografické videá

Je špeciálna forma videí založená hlavne na textoch. Podstatou je dynamicky a kreatívne meniť písmená, slová a odprezentovať myšlienku tak, aby oslovila čo najväčšie publikum.

https://vimeo.com/88017886

Infografické videá

Dynamická animácia zameraná na štatistiky, čísla, obrázky a fakty prezentované divákovi väčšinou vo forme 2D animácie. Je vhodná hlavne pre firmy, ktoré chcú vo videu odprezentovať množstvo finančných dát, faktov, čísel atď.

https://youtu.be/rKNG96gjBug

Mobilné

Ústredným objektom vo videu je mobilné zariadenie alebo tablet. Používa sa na prezentáciu aplikácií prácou na zariadení s pridaným textom. Pre dosiahnutie vyššej dynamiky je vhodné pridanie voice overu miesto dodatočných textov.

https://youtu.be/rKNG96gjBug

Music

Video vytvorené na základe hudobného podkladu. Pracuje na rovnakom princípe ako typografické a infografické videá. Text a obrázky sa menia spolu s hudbou.

https://vimeo.com/18499580

Testimonial

Staršia forma video marketingu. Založená na ľuďoch prezentujúcich svoje vlastné skúsenosti s produktom alebo službou. Náklady na takéto video môžu byť minimálne, nakoľko množstvo videí natočených kvázi amatérskym spôsobom môže dosiahnuť viac ako tie profesionálne. Dôležitým faktorom je samozrejme cieľová skupina zákazníkov.

https://youtu.be/tTDI27l0E5U

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.

Cenová ponuka

Zavolajte, pošlite e-mail alebo vyplňte nasledujúci formulár a budeme vám odpovedať do 24 hodín.